Lege- og Relationspraksis

Lege- og Relationspraksis bidrager til at styrke kvalitet i kommunikation, samspil og relationer i jeres dagtilbud, i jeres familie eller andre steder. Mit primære fokus er en legende tilgang og  Legebaseret pædagogik samt udvikling af både børn og voksnes  Kommunikation & samarbejde. Jeg tilbyder kombinationer af praktisk inspiration, teoretisk viden, reflekterende processer mv. Dette kan være i form af workshops, temadage, kurser, sparring, vejledning samt længerevarende udviklingsforløb. Se mere her  Hvad tilbyder jeg

Aktuelt

Hvordan går det med facilitering af jeres proces med realisering og formulering af den styrkede pædagogiske læreplan? Jeg har gode erfaringer med at bidrage i disse processer med afsæt i jeres kernefortællinger, fotos og anden pædagogisk dokumentation fra hverdagslivet i jeres dagtilbud. Kontakt mig, hvis du gerne vil høre mere eller have et tilbud!

Styrk voksnes legedeltagelse, så alle børn får gode legemuligheder: Kom med på mit 5 dages kursus d. 28. og 29. september, 16. og 17. november samt 7. december 2020 kl. 9 – 15 på UCL, Odense. Pris: 5.500 kr. inkl. forplejning med mulighed for at søge kompetencefondsmidler. Se mere her

Læs min artikel om leg i dagtilbud: ”Pædagogens legedeltagelse er afgørende for børn i udsatte positioner”. Her sætter jeg fokus på betydningen af, hvordan voksne deltager i legefællesskaber, hvilket belyses med udgangspunkt i forskning, den styrkede pædagogiske læreplan og min legemodel for pædagogens valg af position i legefællesskaber. Læs mere her

Barn55ok
Barn11

Kort om mig

Jeg brænder for at bidrage til berigende relationer og samspil mellem børn og voksne, mellem børn indbyrdes og imellem deres voksne – med særligt fokus på at styrke de voksnes kommunikation og legedeltagelse!

Kvalitet i samspil, relationer og deltagelses-
muligheder i fællesskaber har afgørende betydning for børns trivsel, udvikling, dannelse og læring, så lad os sammen skabe gode betingelser for dette i jeres dagtilbud, i jeres familie, i jeres ……….!

Jeg er uddannet socialpædagog, cand. mag. pæd. og certificeret træner i Ikkevoldelig Kommunikation – og har en bred erfaring indenfor det pædagogiske felt – som pædagog, projektkonsulent, pædagogisk psykologisk konsulent, freelancekonsulent og underviser.

Se mere her.