Hvad tilbyder jeg:

Her kan du se nogle muligheder som inspiration til, hvad jeg tilbyder. Samtidig bidrager jeg gerne på mange forskellige måder, så kontakt mig, så vi sammen kan udforske gode strategier til at imødekomme jeres udviklingsbehov og – ønsker.

Workshops, pædagogiske dage og kurser:

Jeg er optaget af at skabe levende, legende og lærende fællesskaber for børn og voksne – både i den pædagogiske praksis, i familierne og på kurser og workshops.

Det er ikke nok at snakke om det! Vi gør det! Vi udforsker, eksperimenterer, reflekterer og lærer ..…! Vi øver os i den legende tilgang, i at kommunikere, i at inddrage børnenes perspektiver eller ……!

Jeg tilbyder workshops, pædagogiske dage og kursusforløb med fokus på forskellige temaer fx

– Fortsat udviklingsproces ift. jeres pædagogiske læreplan med særligt fokus på leg og børnenes perspektiver som grundlæggende i den pædagogiske praksis

– Legebaseret pædagogik og styrkelse af voksnes legedeltagelse

– Dialogisk praksis i samspillet med børn, forældre, kollegaer eller andre

Kontakt mig for at høre mere om mulighederne her

Barn44-140x190

Sparring, supervision og konsulentbistand:

Jeg bidrager gerne i forbindelse med udfordringer af mange forskellige slags fx i forhold til:

 • Et barns trivsel, udvikling og læring
 • En børnegruppes samspil og relationer
 • Organisering i og af den pædagogiske praksis med inddragelse af børnenes perspektiver
 • De voksnes kommunikation og legedeltagelse
 • Samarbejde mellem børnenes voksne

Dette kan fx være i form af:

 • Sparring eller supervision i personalegruppen
 • Samtaleforløb med personale og/eller forældre
 • Deltagende observationer i hverdagslivet med efterfølgende feedback og sparring
 • Analyse af praksisfortællinger og/eller videoklip
 • Længerevarende udviklingsforløb

Kontakt mig for uforpligtende snak og tilbud her

Barn11-1-155x240

Materialer:

Om leg i dagtilbud:

 • Bog: ‘Leg med H.C. Andersen – Inspiration til eventyrlige legefællesskaber i dagtilbud’ (Bork, Johansen 2023). Køb den her
 • Artikel: “At udvikle pædagogisk legepraksis med gode legemuligheder for alle børn” (Bork, Rahbek 2021). Download her
 • Projektrapport: “Alle børn og voksne med i legefællesskaber – med særligt fokus på voksnes legedeltagelse”. (Bork 2020) Download her
 • Artikel: “Pædagogens legedeltagelse er afgørende for børn i udsatte positioner” (Bork, Lund (red.) 2020). Download her
 • Article: “The pedagogue’s participation in play is vital for children in vulnerable positions” (Bork, Lund (ed.) 2020). Download here
 • Artikel: “De voksne leger også” (BUPL Fyn 2020) fra vores udviklingsprojekt “Alle børn og voksne med i legefællesskaber – med særligt fokus på personalets legedeltagelse”. Download her
 • Artikel: ”Skab deltagelsesmuligheder for alle børn i legens magiske univers” (Bork 2019). Download her
 • Gulvtæppe med legemodellen for personalets valg af positioner i legefællesskaber (Bork 2015) til brug på fx personalemøder, kurser mv. Pris pr. stk. 900 kr. + moms og forsendelse – se billede her
 • Speciale: ”Legefællesskaber og inkluderende legemiljøer i daginstitutioner” (Bork 2015, SDU). Download her

Om dialogisk praksis, Ikkevoldelig kommunikation og konflikthåndtering:

 • Børne- og Undervisningsministeriet (2019): “Inspirationsmateriale om tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i udsatte positioner”. Download materiale her
 • DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø):
  • Om Girafsprog: Download beskrivelse her
 • Det kriminalpræventive råd: ”Grib konflikten”. Download bog her
Barn55ok-150x200