Hvad tilbyder jeg:

Her kan du se nogle muligheder som inspiration til, hvad jeg tilbyder. Samtidig bidrager jeg gerne på mange forskellige måder, så kontakt mig, så vi sammen kan udforske gode strategier til at imødekomme jeres udviklingsbehov og – ønsker. Kontakt mig her.

Workshops, pædagogiske dage og kurser:

Jeg er optaget af at skabe levende, legende og lærende fællesskaber for børn og voksne – både i den pædagogiske praksis, i familierne og på kurser og workshops.

Det er ikke nok at snakke om det! Vi gør det! Vi udforsker, eksperimenterer, reflekterer og lærer ..…! Vi øver os i den legende tilgang, i at kommunikere, i at inddrage børnenes perspektiver eller ……!

Jeg tilbyder workshops, pædagogiske dage og kursusforløb med fokus på forskellige temaer fx

– Realisering og formulering af jeres styrkede pædagogiske læreplan med særligt fokus på leg og børnenes perspektiver

– Legebaseret pædagogik og styrkelse af voksnes legedeltagelse

– Kommunikation og konflikthåndtering i samspillet med børn, forældre, kollegaer eller andre

Kontakt mig for at høre mere om mulighederne her

Barn44

Sparring, supervision og konsulentbistand:

Jeg bidrager gerne i forbindelse med udfordringer af mange forskellige slags fx i forhold til:

 • Et barns trivsel, udvikling og læring
 • En børnegruppes samspil og relationer
 • Organisering i og af den pædagogiske praksis med inddragelse af børnenes perspektiver
 • De voksnes kommunikation og lege-
  deltagelse
 • Samarbejde mellem børnenes voksne

Dette kan fx være i form af:

 • Sparring eller supervision i personale-
  gruppen
 • Samtaleforløb med personale og/eller forældre
 • Deltagende observationer i hverdagslivet med efterfølgende feedback og sparring
 • Analyse af praksisfortællinger og/eller videoklip
 • Længerevarende udviklingsforløb

Kontakt mig for en uforpligtende snak  her

Barn11

Materialer:

Om leg i dagtilbud:

 • Artikel: ”Skab deltagelsesmuligheder for alle børn i legens magiske univers”(Bork 2019). Download her: Part-5-pdf
 • Matrix til at støtte voksnes valg af position og kommunikation i legefællesskaber: ”Legens kommunikative landskab”(Bork 2019). Download  her: Legens kommunikative landskab
  Kan også købes som gulvmodel til brug på fx personalemøder, kurser mv. Hvis du er interesseret, så kontakt mig her
 • Speciale: ”Legefællesskaber og inkluderende legemiljøer i daginstitutioner” (Bork 2015, SDU). Download her: Part-3-pdf

Om kommunikation og konflikthåndtering:

 • DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø):
  • Om Girafsprog: Download beskrivelse her
  • Om Elevmægling: Download video her
 • Det kriminalpræventive råd: ”Grib konflikten”. Download bog her
Barn55ok