Legebaseret pædagogik

Børn leger for at lege – og samtidig lærer de ofte en masse, mens de leger, udforsker og eksperimenterer. Vi kan som voksne komme til at fokusere primært på læringen, så legens magi forsvinder og måske ebber legen ud eller børnene går eller  ….. Så hvordan kan vi som voksne bidrage i legefællesskaber med respekt for legens væsen og børnenes perspektiver?

Styrk de voksnes legedeltagelse

Jeg har udviklet ‘Legemodellen for personalets valg af positioner i legefællesskaber‘ til at støtte pædagogisk personale i at navigere i legens univers og kvalificere deres valg i forhold til, hvordan de deltager og kommunikerer i legefællesskaber.

En legende pædagogisk tilgang med glædesfyldte interaktioner styrker kvaliteten i relationer og samspil mellem børn og voksne, hvilket er den enkeltfaktor, der har størst betydning for børns trivsel og udvikling i dagtilbud (EVA 2018).

Hvordan kan voksne understøtte, facilitere og deltage i legefællesskaber på måder, der skaber kvalitet i samspil og relationer mellem børn og voksne og imellem børnene indbyrdes?

Se mere her.

Barn33-1-100x220

Styrket pædagogisk læreplan

Hvordan realiserer I jeres pædagogiske læreplan, så legen og børnenes perspektiver er grundlæggende – både i beskrivelser og i jeres pædagogiske praksis?

Hvad er jeres legesyn? Og hvordan hænger dette sammen med jeres børnesyn, læringssyn og dannelsessyn?

Hvordan skaber I realistisk og meningsfuld pædagogisk dokumentation og evaluering?

Ja, der er mange spørgsmål at udforske, hvilket jeg meget gerne bidrager til!

Se mere her.

Barn11-1-155x240

Legefællesskaber for alle børn

Har alle børn gode deltagelsesmuligheder i legefællesskaber i jeres dagtilbud?

Hvad hhv. fremmer og hindrer børnenes deltagelsesmuligheder i jeres legemiljø?

Jeg bidrager gerne i jeres udviklingsproces med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn i legefællesskaber.

Børn oplever, at ”legen med de andre børn er det bedste ved at gå i dagtilbud, og at eksklusion fra leg hører til de værste oplevelser” (EVA 2014:15). Så det har stor betydning, hvordan vi understøtter børnenes indbyrdes samspil og relationer i legefællesskaber – ikke mindst for børn i udsatte positioner og deres deltagelses-muligheder.

Se mere her.

Barn22-1-160x220