Lege- og Relationspraksis

Lege- og Relationspraksis bidrager til at styrke kvalitet i kommunikation, samspil og relationer i jeres dagtilbud, i jeres familie eller andre steder. Mit primære fokus er en legende tilgang og  Legebaseret pædagogik samt udvikling af både børn og voksnes  Kommunikation & samarbejde. Jeg tilbyder kombinationer af praktisk inspiration, teoretisk viden, reflekterende processer mv. Dette kan være i form af workshops, temadage, kurser, sparring, vejledning samt længerevarende udviklingsforløb. Se mere her  Hvad tilbyder jeg

Aktuelt

Ønsker I at styrke jeres LEGEMOD og fælles LEGEKULTUR med gode deltagelsesmuligheder for alle børn i jeres dagtilbud? Så er det måske en mulighed med en legeworkshop og reflekterende samtaler med afsæt i videooptagelser fra jeres legepraksis. I kan læse om erfaringerne fra vores udviklingsprojekt: ‘Alle børn og voksne med i legefællesskaber’  i BUPL Fyns artikel: ‘https://bupl.dk/nyhed/de-voksne-leger-ogsaa/  Kontakt mig, så kan vi sammen udforske gode muligheder for legende praksisudvikling hos jer. Der kan også være mulighed for, at vi søger projektmidler sammen.

Legemodellen for voksnes valg af positioner i legefællesskaber nu som gulvmodel: Køb min legemodel som vinylgulvtæppe 1,5 x 1,5 m til at udforske personalegruppens ressourcer og udviklingsbehov/-ønsker i forhold til egen legedeltagelse og institutionens lege- og læringsmiljøer! Pris 900 kr. + moms og forsendelse. Læs om modellen i min artikel om leg i dagtilbud: ”Pædagogens legedeltagelse er afgørende for børn i udsatte positioner” her  eller i hæftet “Legende læring i kommuner – faglige forandringsrejser på dagtilbudsområdet” s. 23. Download her

Barn55ok
Barn11

Kort om mig

Jeg brænder for at bidrage til berigende relationer og samspil mellem børn og voksne, mellem børn indbyrdes og imellem deres voksne – med særligt fokus på at styrke de voksnes kommunikation og legedeltagelse!

Kvalitet i samspil, relationer og deltagelsesmuligheder i fællesskaber har afgørende betydning for børns trivsel, udvikling, dannelse og læring, så lad os sammen skabe gode betingelser for dette i jeres dagtilbud, i jeres familie, i jeres ……….!

Jeg er uddannet socialpædagog, cand. mag. pæd. og certificeret træner i Ikkevoldelig Kommunikation – og har en bred erfaring indenfor det pædagogiske felt – som pædagog, projektkonsulent, pædagogisk psykologisk konsulent, freelancekonsulent og underviser.

Se mere her.